abanditsi : Mahmud Sibomana

umwirondoro uhinye

Zaka mu mategeko ya islam no mu nkingi zayo ubusobanuro bwa zaka , amategeko muri qor’ani na suna n’ibyiza bya zaka
abahabwa zaka n’igihe itangwa n\amategeko n’abatemerewe guyihabwa n’uburyo itangwa
imitungo ivamo zaka
Ariyo: amafaranga , ibicuruzwa, ibihingwa , amatungo , no uburyo bitangwa

Download

inkomoko:

amatsinda:

igitekerezo cyawe ni ingenzi