INYANDIKO Y’INCAMAKE IHEREKEJWE N’AMASHUSHO IFASHA GUSOBANUKIRWA ISLAM

kwandika :

umwirondoro uhinye

INYANDIKO Y’INCAMAKE IHEREKEJWE N’AMASHUSHO IFASHA GUSOBANUKIRWA ISLAM

Download
tanga igitekerezo wadnikira ushinzwe iyi paje

amatsinda: