IBISOBANURO BY’ IKINYECUMI CYA NYUMA MURI QOR’AN NTAGATIFU

kwandika :

umwirondoro uhinye

IBISOBANURO BY’ IKINYECUMI CYA NYUMA MURI QOR’AN NTAGATIFU IKURIKIWE NAMATEGEKO YAN- GOMBWA KUMUYISLAMU.

Download
tanga igitekerezo wadnikira ushinzwe iyi paje

inkomoko:

amatsinda: