Qhuraanak elle Cabo Sidiica juzih tafsiiri (qhadsamiq kee tabaarak kee qammi juz-itte)

Ux weeloosiyya

Qhuraanak elle Cabo Sidiica juzih tafsiiri (qhadsamiq kee tabaarak kee qammi juz-itte) wohih lakal muslimti yaaxigem faxximta madqooqi katayta.

Download
Ta safcatih saqalah kataysiyya rub