Ang Kahulugan ng Huling Ikasampung Bahagi ng Marangal na Quran

Maikling buod

Ang Kahulugan ng Huling Ikasampung Bahagi ng Marangal na Quran

Download
Ipadala ang kumento sa opisyal ng Webmaster

Mga pinagmumulan:

www.tafseer.info

Ang mga kategorya: