• Slovensky

  Autor, Recenzent, Číslo položiek : 291

 • Slovensky

  Recenzent, Autor, Recitátor, Číslo položiek : 377

  Imám a kazateľ v prorokovej mešite

 • Slovensky

  Autor, Publisher, Číslo položiek : 208

  Dr. Naji Ibrahim Arfaj navštevoval Michiganskú štátnu univerzitu v USA a svoje M.A. a Ph.D. získal v roku 1995 v odbore aplikovaná lin- gvistika. Popri zamestnaní profe- sora pravidelne viedol prednášky po celom svete a viac ako 20 rokov strávil výskumom komparatívne- ho náboženstva. „Objavili ste jeho skutočnú krásu?“ je výsledkom jeho rozsiahleho výskumu a skúseností. Je autorom viacerých kníh (prístup- ných na internete) a uvádza progra- my v rozhlase a televízii. Taktiež je riaditeľom Centra občianskej komu- nikácie a Dialógu

 • Slovensky

  Autor, Číslo položiek : 13

 • Slovensky

  Autor, Číslo položiek : 3