Pravidlá pôstu

Popis

Alláh požehnáva Svojich služobníkov v určitom období, v ktorom sú dobré skutky znásobené, hriechy odpustené, ľudský status je obohatený a srdcia veriacich sú obrátené k Pánovi.
Tí, ktorí sa očistia, budú úspešní, a tí, ktorí zradia samých seba, neuspejú.
Je nevyhnutné učiť sa pravidlám (ahkam) súvisiacim s pôstom (povinným v ramadane a taktiež nepovinným pôstom). Tieto pravidlá oslobodia veriaceho od starostí a pochybností.
Dúfame, že táto kniha je dobrým súhrnom pravidiel, etikety, sunny a fatiev o pôste.

Download
Poslať komentár pre webmasterov

Kategórie: