Lutjet ditore të muslimanit

Përshkrimi

Kjo broshurë përmbledh lutjet më të rëndësishme ditore të muslimanit. Ajo përmban lutjet e mëngjesit dhe mbrëmjes si dhe lutjet pas namazeve farz (të detyrueshme).

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes