Tri bazat e besimit

Përshkrimi

Ky artikull bën fjalë për tri bazat e besimit të cilat duhet t’i dijë çdo musliman. Ato janë: njohja e Zotit, njohja e fesë islame dhe njohja e pejgamberit Muhamed, sal-lallahu alejhi ue sel-lem.

Download

Kategoritë:

Mbresat