Mbështetja

Përshkrimi

Ky artikull bën fjalë për mbështjetjen dhe llojet e saj dhe për dallimin mes mbështetjes dhe autorizimit.

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes