Islami - realiteti, ligjet, doktrinat dhe sistemet e tij

Përshkrimi

Ky libër trajton çështje të shumta, të cilat janë tejet të nevojshme për masën e përgjithshme të muslimanëve dhe për ata të cilët shprehin dëshirën për t’u njohur me realitetin e fesë islame. Ndër temat kryesore që i trajton ky libër janë: realiteti i fesë islame, burimet dhe ligjet e tij, shtyllat e fesë islame, morali në Islam etj.

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes