Опис

Докази да је Библија препуна противречности, грешака и искривљивања. У књизи Поновљени закон (23:2) пише: „У сабор Господњи да не улази копиле, ни десето колено његово да не улази у сабор Господњи.“ Овај навод је нетачан, јер се из њега разуме да Давуд, нека је мир на њега, не улази у сабор Господњи, и да није веровесник, јер је Фарес дете блуда.

Повратне информације