Опис

Докази да је Библија препуна противречности, грешака и искривљивања. Следбеници Библије, за наводе у књизи Излазак (12:40) немају објашњења осим признања да су погрешни.

Повратне информације