Опис

Докази да је Библија препуна противречности, грешака и искривљивања. У Првој књизи о Царевима (6:2) стоји да је висина куће коју је градио Соломун, нека је мир на њега, тридесет лаката, па како онда висина трема може бити стотину и двадесет лаката?!

Повратне информације