Ислам је...

Опис

Фантастична књига за сваког немуслимана и муслимана. Писац на јасан и интелигентан начин објашњава различите аспекте ислама, представљајући права и истинска учења која носи ислам.

Download

Научне категорије.:

Повратне информације