Sunnh Dunkonu Ado Kitabe Dunko Aqidh

qaranwu dana : Muhammad Kaba

sagande: Ismail Diyani

maxankuto

O wa sehene sunnh dunko ado kitabe dunko aqidh nya kamma xo aga ri moxobe kitabendi ado sunnh ndi ti sere siru sawanto kile kamma

Download
Send a comment to Webmaster

safe fonu tuwaqunwa:

an warayen nwa o hamini