maxankuto

Xerise sefe yere fisu ga aqidh sahant soxini na awtu sahaye ado masande moxo ado qurisinde allh tananda ado tekke ado hinu be ga kome kinyana a kamanwa ado filla kape ado gija katanu kite fofo aqida torono

an warayen nwa o hamini