Futundu Benu Gada Aqida Soxi

qaranwu dana : Ismail Diyani

sagande: Muhammad Kaba

maxankuto

Xerise sefe yere fisu ga aqidh sahant soxini na awtu sahaye ado masande moxo ado qurisinde allh tananda ado tekke ado hinu be ga kome kinyana a kamanwa ado filla kape ado gija katanu kite fofo aqida torono

Download
Send a comment to Webmaster

safe fonu tuwaqunwa: