Hasarinde yasin sora

qaranwu dana : Ismail Diyani

maxankuto

Seixi nda suvtu yasin wure bangandi na awutu nafa bega aqaranwendi ado taxas yebega adi geli arjannah dunkonunwa ado jahanba dunkonu ado golli srire nyanwe laxada

safe fonu tuwaqunwa:

an warayen nwa o hamini