Xalasiye do na warado farenwa

qaranwu dana : Ismail Diyani

sagande: Muhammad Kaba

maxankuto

XERISE SEFE golu xalasiye kamma alla da na warado annbi sunna nwa ado na lato baka filla kapenwa

Download
Send a comment to Webmaster

safe fonu tuwaqunwa: