A haramunteni na me naburu yiga garan kamma

maxankuto

SHEIKH ashe Ati haramunteni na me naburu yiga garan kamma

safe fonu tuwaqunwa:

an warayen nwa o hamini