Hiju moxo soninkendi

Hiju moxo soninkendi

qaranwu dana : Ismail Diyani

sagande: Muhammad Kaba

maxankuto

Xirise sehe nda hiju bati moxo bangandi na awutu namuye ado tawafu ado bita 8 ngole ado bita 9 ado bita 10 ado hibe ga ke pale na kenwara saryenwa ado madina zurande

Download
Send a comment to Webmaster

safe fonu tuwaqunwa: