FAAREN TEERIYEN SIINAN YELLEN Sallen Kiiten

qaranwu dana : Yaaxub jaxu

sagande: Muhammad Kaba

maxankuto

XERISE yaaxub jaxo SEFEFAAREN TEERIYEN SIINAN YELLEN Sallen Kiiten wa ado hi buru be ga nyanadi geli haramenwa

an warayen nwa o hamini