Tonwondiyen gombonwu

qaranwu dana : Abdoulaye BA

sagande: Muhammad Kaba

maxankuto

Al seixi Pr. Abdoulaye BA EpisodeAwa sehene Tonwondiyen gombonwu kamma

an warayen nwa o hamini