Saliji moxo

Saliji moxo

qaranwu dana : SHEIKH TIMERA

sagande: Muhammad Kaba

maxankuto

SHEIKH TIMERA wa saliji moxo koini

safe fonu tuwaqunwa:

an warayen nwa o hamini