Hacare surat aljinni - 2

qaranwu dana : SHEIKH TIMERA

sagande: Muhammad Kaba

maxankuto

SHEIKH TIMERA hacarealjinni ayah 11-28

safe fonu tuwaqunwa:

an warayen nwa o hamini