Hacare surat aljinni - 1

qaranwu dana : SHEIKH TIMERA

sagande: Muhammad Kaba

maxankuto

SHEIKH TIMERA hacarealjinni ayah 1-10

safe fonu tuwaqunwa:

an warayen nwa o hamini