Hacare surat hujurat - 2

qaranwu dana : SHEIKH TIMERA

sagande: Muhammad Kaba

maxankuto

SHEIKH TIMERA hacare alhujuraat 2

safe fonu tuwaqunwa:

an warayen nwa o hamini