Hacare surat feth 3 ado alhujuraat 1

qaranwu dana : SHEIKH TIMERA

sagande: Muhammad Kaba

maxankuto

SHEIKH TIMERA hacare alfath 3 + alhujuraat 1

safe fonu tuwaqunwa:

an warayen nwa o hamini