Hacare surat alfath - 1

qaranwu dana : SHEIKH TIMERA

sagande: Muhammad Kaba

maxankuto

SHEIKH TIMERA hacare alfath 1

safe fonu tuwaqunwa:

an warayen nwa o hamini