Hacare surat zumar - 1

qaranwu dana : SHEIKH TIMERA

sagande: Muhammad Kaba

maxankuto

SHEIKH TIMERA hacarezumar ayah 1-7

safe fonu tuwaqunwa:

an warayen nwa o hamini