Hacare surat saaffaat

qaranwu dana : SHEIKH TIMERA

sagande: Muhammad Kaba

maxankuto

SHEIKH TIMERA hacare saaffaat ayah 51-87

safe fonu tuwaqunwa:

an warayen nwa o hamini