பௌத்த மதத் தில் மாமிச உணவு - 4

எழுத்தாளர் : முஹம்மத் இம்தியாஸ்

மீளாய்வு செய்தல்: முஹம்மத் அமீன்

விபரங்கள்

பௌத்தர்கள் இறைச்சி சாப்பிடக் கூடாது என்ற கடுமையான சட்டம் பௌத்த மதத்தில் இல்லை.

Download
رأيك يهمنا