யூதர்களும் ஷீஆக்களும்

யூதர்களும் ஷீஆக்களும்

விரிவுரையாளர்கள் : Ahma Ebn Mohammad

விபரங்கள்

"ஷீஆக்களின் ஆரம்பம் அப்துல்லாஹ் பின் ஸபஃ என்ற யூதனே
வேதத்தை மாற்றுவதில் இரு கூட்டத்திற்குமுள்ள ஒற்றுமை
ஓரிறைக் கொள்கை
நபிமார்களைக் குறை கூறல்
மார்க்கத்தில் அளவு கடந்து செல்லல்
நல்லடியார்களுக்கு புனிதத்துவத்தை வாதாடல்
நபிமார்களால் வஸிய்யத் செய்யப்பட்டவர்கள்
இரு கூட்டத்திலும் மறுபிறவிக் கொள்கை"

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப