நம்பிக்கைத் துரோகம்

எழுத்தாளர் : முஹம்மத் இம்தியாஸ்

மீளாய்வு செய்தல்: முஹம்மத் அமீன்

விபரங்கள்

முனாபிக்கின் பண்புகள். 1.
பேசினால் பொய் பேசுவான். 2.
ஒப்பந்தம் செய்தால் மோசடி செய்வான் 3.
வாக்களித்தால் மாறு செய்வான். 4.
வழக்காடினால் குற்றமிழைப்பான்.

Download
رأيك يهمنا