மாற்று மதத்தவர்களுடன் நபி (ஸல்) அவர்கள் எவ்வாறு நடந்துக்கொண்டார்கள்?

விரிவுரையாளர்கள் : முஹம்மத் இம்தியாஸ்

மீளாய்வு செய்தல்: ஜாசிம் பின் தய்யான்

விபரங்கள்

நபி )ஸல்) அவர்களின் வாழ்க்கையே மற்றவர்களுக்கு தஅவா பணியாக அமைந்த்து

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப