நபி வழியில் இரவுத் தொழுகை

நபி வழியில் இரவுத் தொழுகை

விரிவுரையாளர்கள் :

விபரங்கள்

இரவுத் தொழுகையின் விளக்கம், அதன் பெயர்கள் : கியாமுல் லைல், கியாமு ரமழான், தஹஜ்ஜுத், வித்ரு, தராவீஹ், இரவுத் தொழுகை முறை, அதில் நபிவழிக்கான ஆதாரங்கள், அதைத் தொழுவதற்கான சிறந்த நேரம், அதன் எண்ணிக்கை.

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப