நபி முஹம்மத் (ஸல்) போதித்த நற்பண்புகள் 6 சீர்திருத்தம் மற்றும் நல்லிணக்கம் ஏற்படுத்தல்

விபரங்கள்

1. ஒரு முஸ்லிம் இன்னுமொரு முஸ்லிமை வெறுத்த நிலையில் பகைமை மற்றும் குரோதம் கொண்ட நிலையில் வாழக் கூடாது.
2. மனக்கசப்புக்களை உருவாக்கும் வழிகளையும் தேடக் கூடாது.
3. பிரிவினையை தடுப்பதற்கு நல்லிணக்கமும் சீர்திருத்தமும் சிறந்த வழியாகும்

Download

அறிவியல் வகைகள்:

رأيك يهمنا