பெண்கள் கல்வியின் முக்கியத்துவம்

விரிவுரையாளர்கள் : மௌலவி S.L. நவ்பர்

மீளாய்வு செய்தல்: ஜாசிம் பின் தய்யான்

விபரங்கள்

மன்ஹஜ் அல் இஸ்லாம் கருத்துக் களம் – தாருல் இமாம் அப்துல் அஸீஸ் பின் பாஸ் பெண்களுக்கான அரபுக் கல்லூரி அதிபர் அஷ் ஷெய்க் அஸ்கர் அவர்களுடன் கருத்து பரிமாறல்

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப
உங்கள் கருத்து முக்கியமானது