தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட 90 நபிமொழிகள் - பகுதி - 5

விபரங்கள்

1438ம் ஆண்டு ஐந்தாவது ஹதீஸ் மனனப் போட்டிக்காகத் தெரிவு செய்யப்பட்ட 90 நபிமொழிகளும் அதன் அறிவிப்பாளர் பற்றிய சிறு குறிப்பும், ஹதீஸிலிருந்து பெறப்படும் படிப்பினைகளும்

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப