முஹர்ரம் தரும் படிப்பினைகள்

முஹர்ரம் தரும் படிப்பினைகள்

விரிவுரையாளர்கள் :

மீளாய்வு செய்தல்:

விபரங்கள்

அல்லாஹ் அல்-குர்ஆனில் சத்தியம் செய்யும் பொருற்கள் மனித வாழ்வுக்கு மிகமுக்கியமானவை. அதிலொன்று தான் காலமாகும்.காலம் ஓர் அருள், அதனை இபாதத்தில் கழிக்காவிடில் மருளாகிவிடும். நாட்கள் அல்லாஹ்வின் திருப்பொருத்தத்தை தரக்கூடியதாய் அமைக்க வோண்டுமெனக் கூறி இஸ்லாமியப் புதுவருடத்தை அமல்களில் செலவளிக்க உரை விளக்குகின்றது.

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப

அறிவியல் வகைகள்: