அழகிய நடைமுறை

அழகிய நடைமுறை

விரிவுரையாளர்கள் : Ahma Ebn Mohammad

விபரங்கள்

எம்முடன் மற்றவர்கள் எவ்வாறு நடக்க வேண்டுமென்று நாம் விரும்புவோமோ அவ்வாறே நாமும் மற்றவர்களுடன் நடக்க வேண்டும் என்ற பொதுவிதியை தெளிவுபடுத்தல்

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப