நாம் எதில் ரோசப்பட வேண்டும்?

நாம் எதில் ரோசப்பட வேண்டும்?

விரிவுரையாளர்கள் :

மீளாய்வு செய்தல்:

விபரங்கள்

"ரோசம் என்றால் என்ன?
ரோசம் இஸ்லாத்தின் நற்குணங்களில் ஒன்று
அது அல்லாஹ்வின் பண்பாகவும், விசுவாசிகளின் குணமாகவும் உள்ளது.
மார்க்கத்திற்காக ரோசப்படுதல், மானத்திற்காக ரோசப்படுதல்
விட்டுக்கொடுப்பு, சகவாழ்வு என்ற பெயரில் தவறுகளைக் கண்டு மௌனித்தல்
மாற்று மத நாட்டில் சுதந்திர தினம் கொண்டாடுதல்
இஸ்லாமியத் தனித்துவத்தை இழக்கும் இன்றைய அவல நிலை"

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப