ధార్మిక గ్రంథాల వెలుగులో సత్యసందేశం

వివరణ

ప్రతి మానవుడూ తప్పక చదవ వలసిన చిరు పుస్తకం ఇది. తోటి మానవులకు మేలు కలగాలనే సదుద్దేశంతో దీనిని ట్రూ మెసేజీ సొసైటీ సభ్యులు చాలా కష్టపడి తయారు చేసారు. మంచి సంకల్పంతో ఈ పుస్తకాన్ని చదవండి మరియు మనందరి సృష్టికర్త మనకోసం పంపిన సత్యసందేశాన్ని మనస్పూర్తిగా స్వీకరించి, సాఫల్యం వైపుకు రండి.

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి