• తెలుగు

    LINK

    అరబీ భాష తమ మాతృభాష కాని వారికి, ఇస్లాం గురించి తెలియజేయటానికే ఈ వెబ్ సైటు తయారు చేయబడింది. ఇస్లాం గురించిన విషయాలు చాలా స్పష్టంగా మీ ముందు ఉంచటమే దీని ప్రధాన లక్ష్యం. ఈ స్వచ్ఛమైన ధర్మమంటే గిట్టని కొన్ని మీడియాలు ఇస్లాం మరియు ముస్లింల గురించి పనిగట్టుకుని మరీ వ్యాపింప జేస్తున్న అపోహలను, భ్రమలను, అసత్య ప్రచారాలను ఇది ప్రామాణిక ఆధారాలతో ఖండిస్తుంది. కాబట్టి, దయచేసి, ఈ సైటును సందర్శించండి మరియు లాభం పొందండి. మీ బాధ్యతగా ఇతరులకు కూడా దీని గురించి తెలియజేయండి.

ఫీడ్ బ్యాక్