కేటగిరీలు

  • ఇంగ్లీష్

    MP3

    ఇస్లామీయ పదాల ఆడియో డిక్షనరీ ఇంగ్లీషు పదాల అనువాదం అరబీ భాషలో. దీని తయారు చేసిన వారు డాక్టర్ అబ్దుల్లాహ్ అబూ అషీ అల్ మలికీ మరియు డాక్టర్ అబ్దుల్ లతీఫ్ అల్ షేఖ్ ఇబ్రాహీమ్. ధార్మిక పదాల ఒక సమగ్రమైన నిఘంటువు, పదపట్టిక, ధార్మిక పదాలు మరియు పరిభాషలతో కూడిన పదపట్టికలు.

  • తెలుగు

    PDF

    అనేక ఇస్లామీయ పదాల వివరణ ఈ మొదటి తెలుగు నిఘంటువులో సమకూర్చబడినది. తెలుగులో ఇది మొదటి ఇస్లామీయ పద నిఘంటువు. దీనిలో ఇస్లామీయ పదాలు చాలా స్పష్టంగా వివరించబడినాయి. ఇది ప్రత్యేకంగా ముస్లిమేతరులకు మరియు క్రొత్తగా ఇస్లాం స్వీకరించిన వారికీ ఎక్కువగా ఉపయోగపడును. అరబీ లేదా ఉర్దూ తెలియని ముస్లింలకు కూడా ఇది బాగా ఉపయోగపడును. రాబోయే ప్రతులలో ఇంకా ఎక్కువ పదాలు చేర్చబడును. ఇన్షాఅల్లాహ్.

ఫీడ్ బ్యాక్