కేటగిరీలు

ఇస్లాం ధర్మాన్ని ఎందుకు స్వీకరించారు ? నవముస్లింల వృత్తాంతాలు

30 కంటే ఎక్కువ భాషలకు చెందిన వివిధ నవముస్లింలు తాము తరుచుగా ఎదుర్కొనే మీరు ఎందుకు ఇస్లాం ధర్మం స్వీకరించారు ? అనే ప్రశ్నకు వారిచ్చిన సమాధానాల సంకలనం. వాటన్నింటిలో ఉత్తమమైన జవాబు ఏదంటే తాము ఇస్లాం ధర్మాన్ని స్వీకరించడమనేది తమపై అల్లాహ్ చూపిన గొప్ప అనుగ్రహంగా పేర్కొనడం.

అంశాల సంఖ్య: 35

 • ఇంగ్లీష్
  video-shot

  MP4

  ఈ భాగంలో చాలా ముఖ్యమైన "నేను ఎలా చీకటి నుండి వెలుగులోని వస్తూ ఇస్లాం ధర్మాన్ని స్వీకరించాను" అనే అంశంపై డాక్టర్ బిలాల్ ఫిలిఫ్స్ వివరించారు. ఈ గొప్ప ప్రసంగంలో ఆయన ఇస్లాం ధర్మాన్ని ఎలా స్వీకరించారనే ఆసక్తికరమైన గాథ వినండి.

 • జర్మన్

  PDF

  అమెరికా దేశానికి చెందిన ఉమ్మె అబ్దుల్ అజీజ్ ఎలా క్రైస్తవ ధర్మాన్ని త్యజించి ఇస్లాం ధర్మం స్వీకరించిందో తెలిపే ఒక నవముస్లిం గాథ యొక్క జర్మనీ భాషానువాదం. తిన్నగా ఈసా అలైహిస్సలాంనే ఆరాధించుట ద్వారా క్రైస్తవులు ఎలా దైవారాధనలో హద్దు దాటి పోయారు, బైబిల్ పూర్తిగా చదివినా ఆమె ప్రశ్నలకు సమాధానం లభించలేదు, కానీ ఇస్లాంలో ఆమెకు సమాధానాలన్నీ లభించి, మనస్పూర్తిగా ఇస్లాం ధర్మం స్వీకరించింది.

 • అరబిక్

  MP3

  ఇస్లాం ధర్మ సహాబాల వృత్తాంతాల కార్యక్రమం (ఖిస్సత్ ఇస్లామ్ సహాబీ) - సౌదీ అరేబియాలోని అల్ ఖుర్ఆన్ అల్ కరీమ్ రేడియో సీరియల్ గా ప్రసారం చేయబడిన సహాబాల (రదియల్లాహు అన్హుమ్) వృత్తాంతాలన్నింటినీ ఒకచోట చేర్చి, ఈ ప్రోగ్రాం తయారు చేసినారు. దీనిని డాక్టర్ హసన్ హబషీ (అల్లాహ్ ఆయనపై అనుగ్రహం చూపుగాక) తయారు చేసినారు.

 • ఇంగ్లీష్
  video-shot

  MP4

  ఈ వీడియోలో తను ఎలా ఇస్లాం స్వీకరించాడో మరియు ముస్లింగా అతడు ఎలా జీవితం గడుపుతున్నాడో కెన్నెథ్ వివరించాడు

 • ఇంగ్లీష్
  video-shot

  MP4

  ఈ వీడియోలో డాక్టర్ బ్రౌన్ తను ఎలా ఇస్లాం ధర్మం స్వీకరించారో మరియు తనకు ఇస్లాం ధర్మం గురించి ఎలా తెలిసిందో చర్చించినారు. సత్యాన్వేషణలో ఆయన అనేక ధర్మాలను పరిశోధించారు మరియు ఇస్లాం ధర్మంపై ప్రచారంలో ఉన్న అనేక అపనిందలను పరిశీలించారు. తుదకు సత్యధర్మమైన ఇస్లాంను ఎంచుకున్నారు.

 • ఇంగ్లీష్
  video-shot

  MP4

  ఈ వీడియోలో తను ఎందుకు క్రైస్తవ ధర్మాన్ని తిరస్కరించాడు మరియు ఇస్లాం ధర్మాన్ని ఎందుకు స్వీకరించాడు అనే ప్రశ్నలకు డాక్టర్ లాహెన్స్ బ్రౌన్ ఇచ్చిన వివరణ ఉన్నది.

 • జర్మన్

  PDF

  తన సందేహాలకు క్రైస్తవ ధర్మంలో సమాధానం లభించక, ఇస్లాం ధర్మాన్ని పరిశోధించి, అందులో సరైన సమాధానాలు పొంది, ఇస్లాం ధర్మాన్ని స్వీకరించిన మహిళ వృత్తాంతం. ఇది జర్మనీ భాషలో అనువదించబడింది.

 • ఇంగ్లీష్

  PDF

  1- ఇస్లాం స్వీకరించుట గురించి మనస్సులో మెదిలే ప్రశ్నలన్నింటికీ జవాబు ఇవ్వబడింది. 2- ఆలస్యం చేయకుండా ఎందుకు ఇస్లాం స్వీకరించాలి 3- ఇస్లాం స్వీకరించుట లోని ప్రయోజనాలు, లాభాల గురించి మరింత సమాచారం.

 • జర్మన్

  PDF

  అమెరికా దేశానికి చెందిన మోర్మోన్ ధర్మానికి చెందిన ఆంథోనీ చివరికి ఇస్లాం ధర్మాన్ని స్వీకరించిన గాథ యొక్క జర్మనీ భాషానువాదం.

 • జర్మన్

  PDF

  అల్లాహ్ దయ వలన సుదీర్ఘమైన సత్యాన్వేషణ చేసి, చివరికి క్రైస్తవ ధర్మాన్ని త్యజించి సత్యధర్మమైన ఇస్లాం ధర్మాన్ని స్వీకరించిన అమెరికా దేశస్థురాలు, అన్నె కోలిన్స్ గాథ యొక్క జర్మనీ భాషానువాదం.

 • తెలుగు
  video-shot

  MP4

  ఈ వీడియోలో తను ఇస్లాం ధర్మాన్ని ఎలా స్వీకరించరో జాంబయ్య జహరుల్లాహ్ గారు హైదరాబాద్ లోని జి.ఇ. సి సంస్థ ఏర్పాటు చేసిన ఒక గొప్ప కార్యక్రమంలో వివరించారు.

 • ఇంగ్లీష్

  MP3

  ఎలా కొంత మంది మహిళలు ఇస్లాం ధర్మాన్ని స్వీకరించారు.

 • ఇంగ్లీష్

  MP3

  మై పాథ్ టు ఇస్లాం అనే ఈ వృత్తాంతంలో ఎలా హుడా డాడ్జ్ Huda Dodge ఇస్లాం స్వీకరించారో తెలిపినారు. దీని చదవటం ద్వారా మీలో ధర్మప్రచారంలో పాల్గొనాలనే ఆలోచన రేకిత్తించవచ్చు లేదా మీ దైవవిశ్వాసం పెరగవచ్చు. ఏదేమైనా దీనిని తప్పక చదవండి. ఇది కేవలం ఇస్లాం స్వీకరించిన ఒక మహిళ యొక్క వృత్తాంతం కానీ ఇంకా అనేక మంది ఇస్లాం ధర్మంలో ప్రవేశించక, తమ అజ్ఞానంలోనే జీవిస్తున్నారు.

 • జర్మన్

  PDF

  ఎలా అమెరికా దేశస్థురాలైన ఆమెనా క్రైస్తవ ధర్మాన్ని త్యజించి ఇస్లాం ధర్మం స్వీకరించిందో తెలిపే ఒక నవముస్లిం గాథ యొక్క జర్మనీ భాషానువాదం.

 • ఇంగ్లీష్
  video-shot

  MP4

  ఈ సంక్షిప్త ప్రసంగంలో, సోదరుడు ముతహ్ బయిలె (నెపోలియన్) ఇస్లాం ధర్మంలో ప్రవేశించక ముందు తన జీవితం ఎలా ఉండేదో మరియు ఇస్లాం ధర్మం స్వీకరించేందుకు ప్రోత్సహించిన విషయమేమిటో వివరించారు. ఎవరైనా ఇస్లాం స్వీకరించేందుకు ఆవశ్యకమైన సమాచారం ఇందులో ఉన్నది.

 • తెలుగు

  PDF

  ఈ పుస్తకంలో ఇస్లాం ధర్మంలోని సత్యం తనను ఎలా ప్రభావితం చేసిందో రచయిత వివరించారు. ప్రజలు సామాన్యంగా నమ్మే ‘ధర్మాలన్నీ ఒకటే, ఏ దేవుణ్ణి కొలిచినా పర్వాలేదు’ అనే అపోహలకు చాలా మంచిగా సమాధానం ఇచ్చి, సత్యం ఏమిటో ప్రజల ముందు తేటతెల్లం చేసారు

 • ఇంగ్లీష్

  PDF

  ఒక పాశ్చాత్య దేశ సత్యాన్వేషకుడు క్రైస్తవ ధర్మం నుండి బౌద్ధమతంలోనికి మారటం, ఆ తర్వాత ఇస్లాం ధర్మంలోని సత్యాన్ని తెలుసుకుని ఇస్లాం ధర్మం స్వీకరించడంలో సాగించిన బృహత్తర అధ్యాత్మిక ప్రయాణ వృత్తాంతం.

 • హిందీ

  PDF

  ఇస్లాంలోనికి చేర్చే రహదారి. ముస్లిమేతరులకు ఇస్లాం ధర్మం గురించి స్పష్టంగా వివరించే ఒక మంచి పుస్తకం.

 • తెలుగు

  PDF

  ‘ఇస్లాం యొక్క జీవన విధానం అన్ని దేశాలకు, అన్ని కాలాలకు అన్ని విధాలా ఆమోదయోగ్యంగా ఉంటుంది అనడంలో సందేహంలేదు’ అనే తన అభిప్రాయాల్ని మనతో పంచుకుంటున్న నూతన ముస్లిం సోదరుడు ఉమర్.

 • తెలుగు

  PDF

  ‘ఇస్లాం అదో విశ్వజనీన ధర్మం. అది మనిషికి దైవభీతిని, నైతిక రీతిని ప్రబోధించి, అతన్ని గొప్ప ధర్మపరాయణుడిగా తీర్చిదిద్దుతుంది. అతనిలో గొప్ప పరివర్తనను తీసుకు వచ్చి, అతని ఇహపరాల సాఫల్యానికి పూబాట వేస్తుంది’ అనే తన అభిప్రాయాల్ని మనతో పంచుకుంటున్న నూతన ముస్లిం సోదరుడు నరసింహులు.

పేజీ : 2 - నుండి : 1
ఫీడ్ బ్యాక్