కేటగిరీలు

 • ఇంగ్లీష్

  PDF

  ఈ చిరుపుస్తకంలో జీసస్ పై అవతరించిన బైబిల్ లెక్కించలేనన్ని మార్పులు చేర్పులకు గురయ్యిందని ఋజువు చేసే అనేక నిదర్శనాలపై దృష్టి సారిస్తున్నది. అదే సమయంలో ఖుర్ఆన్ గ్రంథం పూర్తిగా భద్రపరచబడింది, కాబట్టి ఈనాడు ప్రజల చేతులలో అసలు రూపంలో మిగిలిన ఉన్న ఏకైక దివ్యగ్రంథం అదొక్కటేననీ, కాబట్టి దానిని మాత్రమే దైవ వచనంగా పేర్కొనగలమనీ తెలుపుతున్నది.

 • ఇంగ్లీష్

  PDF

  ఒరిజినల్ సిన్ అని ఇంగ్లీషులో పిలవబడే ఆది పాపం అనే నమ్మకాన్ని జీసస్ అలైహిస్సలాం అనుచరులు అనేక శతాబ్దాల నుండి వారసత్వంగా అందుకుంటున్నారు. ఈ పుస్తకంలో దీని అసలు వాస్తవికత గురించి సైద్ధాంతిక మరియు ఆచరణాత్మక దృష్టికోణాలలో చర్చించబడింది.

 • ఇంగ్లీష్
  video-shot

  MP4

  ఈ వీడియోలో ఇస్లామీయ దృక్పథంలో ఒరిజినల్ పాప భావన గురించి మరియు తమ పాపాల నుండి విముక్తి కావడానికి ఇస్లాం ధర్మం బోధిస్తున్న పది మార్గాల గురించి యూషా ఇవాన్స్ చర్చించారు.

 • తెలుగు

  PDF

  ఇస్లాం మరియు ముస్లింల గురించి అర్థం చేసుకునేందుకు ఉపయోగపడే కొన్ని ప్రశ్నోత్తరాలు.

 • ఇంగ్లీష్
  video-shot

  MP4

  ఈ వీడియోలో ఆది పాపం (ఒరిజినల్ సిన్) గురించి ఇస్లామీయ దృక్పథం గురించి మరియు ఇస్లాం ధర్మం ప్రకారం మీ పాపాల నుండి ఎలా ప్రాయశ్చితం చేసుకోవచ్చో కరీమ్ అబూ జైద్ చర్చించారు.

 • ఇంగ్లీష్
  video-shot

  MP4

  ఈ వీడియోలో బైబిల్ లో మార్పులు చేర్పులు జరిగాయా లేదా అనే అంశంపై అద్నాన్ రాషిద్ మరియు జేమ్స్ వైట్ ల మధ్య చర్చ జరిగింది.

 • ఇంగ్లీష్
  video-shot

  MP4

  అబ్రహామిక్ ధర్మాలైన యూద, క్రైస్తవ మరియు ఇస్లాం ధర్మాలలో ముక్తి మార్గం గురించి ఈ సంక్షిప్త వీడియోలో చర్చించబడింది. ముక్తి మార్గం భావన మీ జీవితంలో ముఖ్య స్థానాన్ని ఆక్రమించిందా? దైవ మన్నింపు మరియు దయ కురిపించే మార్గం ఏది? దైవం వద్దకు మరియు స్వర్గానికి చేర్చే మార్గం ఏది? యూద ధర్మంలో మోక్షం గురించి ఏమి చెప్పబడుతున్నది? క్రైస్తవ ధర్మంలో మోక్షం గురించి ఏమి చెప్పబడుతున్నది? ఆదం యొక్క పాపం మానవులందరికీ ఎందుకు సంక్రమిస్తుంది? మన పాపవిమోచన కోసమే జీసస్ మరణించాడా ? ఇస్లాం ధర్మంలో మోక్షం గురించి ఏమి చెప్పబడుతున్నది? అసలు వాస్తవం ఏమిటి? ఇస్లాం ధర్మంలో పాశ్చాత్తాపం అనేది ఒక ప్రధాన అంశం? తన ప్రభువు నుండి క్షమాభిక్ష లభిస్తుందనే ఆశతో సన్మార్గం వైపుకు మరలేలా ఇది ప్రతి విశ్వాసిలో ఆశలు కల్పిస్తుంది. ఆది పాపం అంటే ఒరిజినల్ సిన్ లేదా మానవుల పుట్టుకలోనే పాపం ఇమిడి ఉందనే భావనలను ఇస్లాం పూర్తిగా తిరస్కరిస్తున్నది. ప్రతి వ్యక్తి తన కర్మలకు మాత్రమే బాధ్యుడు. ఒరిజినల్ సిన్ అంటే ఆది పాపం అనే బడేదేదీ ఇస్లాం ధర్మంలో లేదు.

 • ఇంగ్లీష్

  PDF

  బహుభార్యాత్వం యొక్క చరిత్ర, యూద మరియు క్రైస్తవ ధర్మాల చట్టాలలో దాని స్టేటస్.

 • ఇంగ్లీష్

  PDF

  1- బైబిల్ ప్రామాణికతపై కొందరు క్రైస్తవ పండితులు వెలుబుచ్చిన అభిప్రాయాలపై ఒక చూపు. 2- బైబిల్ లో మార్పులు చేర్పులు జరిగాయని నిరూపించే క్రైస్తవ పండితులు పేర్కొన్న కొన్ని నిదర్శనాలు. 3-న్యూ టెష్టామెంటు రచయితల ఉల్లేఖనల నుండి క్రైస్తవ పండితులు పేర్కొన్న కొన్ని నిదర్శనాలు. 4- అర్దోడాక్స్ క్రైస్తవులచే సరిదిద్దబడిన క్రైస్తవ గ్రంథాలు. 5- బైబిల్ లో బయటపడిన పరస్పర వైరుధ్యాలను మరియు అనుమానాలను కొన్ని ఆధునిక అనువాదాలు పేర్కొంటున్నాయి. 6- బైబిల్ లో మార్పులు చేర్పులు జరిగాయని నిరూపించే మరికొన్ని ఋజువులు. 7- సత్యాన్ని దాచే లేక మార్పులు చేర్పులు చేయడంలో చర్చీ పాత్ర.

 • ఇంగ్లీష్

  DOC

  1- ఎలా జీసస్ దేవుడు కాదని బైబిల్ రచయితలు నమ్ముతున్నారు. 2- శిష్యుల చర్యల నుండి జీసస్ దేవుడు కాదని నిరూపించే కొన్ని సంఘటనలు. 3- దేవుడి వలే జీసస్ సర్వలోక శక్తిమంతుడు మరియు అగోచర జ్ఞానవంతుడు కాదని బైబిల్ స్పష్టంగా చెబుతున్నది. 4- జీసస్ నొక్కి వక్కాణించిన బైబిల్ కమాండ్మెంటులన్నింటిలో మొట్టమొదటి కమాండ్మెంటు ఏమిటి 5- అనేక మంది ప్రజలు పౌలు రాతలను జీసస్ దేవుడు అని నిరూపించేందుకు చూపుతారు. 6- యోహాను గోస్పెల్ నుండి జీసస్ దేవుడు కాదని నిరూపించే స్పష్టమైన ఋజువు. 7- అనేక మంది ప్రజలు బైబిల్ లోని కొన్ని వచనాలను జీసస్ దేవుడు అని నిరూపించేందుకు వాడుతుంటారు. అయితే వాటిని సరిగ్గా అర్థం చేసుకోవటానికి ప్రయత్నిస్తే, అవన్నీ దానికి వ్యతిరేకంగా చెబుతున్నాయి.

 • ఇంగ్లీష్

  PDF

  1- క్రైస్తవంలో శిలువ ఆలోచన సృష్టించడంలో తర్సుస్ కు చెందిన పౌల్ యొక్క మరియు బహుదైవారాధ విశ్వాసాల యొక్క ప్రభావం. వాస్తవానికి క్రీస్తు ప్రస్తావించిన పాపపరిహారం, నేడు బహుళంగా ప్రచారంలో ఉన్న పాపపరిహారానికి మధ్య ఎలాంటి సంబంధమూ లేదు. 2 - తర్సూస్ కు చెందిన పౌల్ ద్వారా బహుదైవారాధకుల అంధ విశ్వాసాలు క్రైస్తవ ధర్మంలో ఎలా పాతుకుపోయాయి. ఇంకా ఇస్లామీయ దృష్టిలో ఆది పాపం ప్రస్తావన యొక్క చరిత్ర మరియు పాప పరిహారం చరిత్ర.

 • ఇంగ్లీష్

  PDF

  1- త్రైత్వసిద్ధాంతాన్ని అంటే ట్రినిటీని నిరూపించడానికి వాడుతున్న బైబిల్ వచనాలపై చర్చ - యెషయా 9:6, 2-ఇమ్మాన్యుయేల్ అనే పేరు జీసస్ దేవుడని నిరూపిస్తుందా ? 3- ఆల్ఫా మరియు ఒమేగా ఎవరు, దేవుడా, జీససా లేక ఇద్దరూనా ? 4-ఆల్ఫా మరియ ఒమెగా ఎవరు, దేవుడా, జీససా లేక ఇద్దరూనా ?

 • ఇంగ్లీష్

  PDF

  1- అసలు జరతూష్ట్ర ఎవరు మరియు అతడి సహచరులు దేనిని అనుసరిస్తారు. 2- అగ్నిపూజారులు తొలికాలపు ఏకదైవోపాసననే పాటించేవారు. కాబట్టి అగ్నిపూజారులు కూడా జోరో ఆస్ట్రియన్లే.

 • ఇంగ్లీష్

  PDF

  1- వేర్వేరు రకాల సాతానిజం గురించి సంక్షిప్త వివరణ మరియు వారి విశ్వాసాలు. 2- ఎలా ఇలాంటి మూర్ఖ సిద్ధాంతాలు ప్రమాదకరమైన మలుపులు తిరుగుతాయి.

 • ఇంగ్లీష్

  PDF

  1- అసంతృప్తి నుండి పుట్టిన ధర్మం. 2- సిక్కు ధర్మం స్వభావం మరియు దేవుడి భావన.

 • ఇంగ్లీష్

  PDF

  1- బౌద్ధమతంపై క్లుప్తమైన చర్చ 2- బౌద్ధమతంలో దైవభావన

 • ఇంగ్లీష్

  PDF

  ఈ వ్యాసంలో నాలుగు భాగాలున్నాయి. 1- హిందూ ధర్మం గురించి వివరించే అనేక విషయాలు ఇక్కడ ప్రస్తావించబడినాయి. 2- హిందూ ధర్మం మరియు ఇస్లాం ధర్మాల మధ్య రెండు ముఖ్య భేదాలు. 3- ఇస్లాం మరియు హిందూ ధర్మాలలో మహిళా హక్కులు 4- వితంతువులు, సతీ సహగమనం మరియు కులాల వ్యవస్థ.

 • ఇంగ్లీష్

  PDF

  ఈ వ్యాసంలో నాలుగు భాగాలు ఉన్నాయి. 1- యూద ధర్మం అంటే ఏమిటి మరియు యూదులు ఎవరు 2- ఎంచుకోబడిన పుణ్యప్రజలు ఎవరు మరియు దైవానుగ్రహం వారిపై నుండి తొలిగి పోయిందా 3- దైవానుగ్రహం వారిపై నుండి ఎందుకు తొలిగి పోయింది - ఇస్లాం మరియు యూద ధర్మాల మధ్య పోలిక 4- ఇస్లాం మరియు యూద ధర్మాలు రెండింటిలో ఉమ్మడిగా ఉన్న కొన్ని చారిత్రక పోలికలు.

 • ఇంగ్లీష్

  PDF

  యూదుల తాల్మూఢ్ అంటే ఏమిటి, దాని ప్రతులు ఎన్ని ఉన్నాయి, అసలు దాని రచయిత ఎవరు ... మొదలైన ప్రశ్నలకు ఈ వ్యాసం యూద గ్రంథాల మరియు లౌకిక ఆధారాల నుండి సమాధానం ఇస్తున్నది.

 • ఇంగ్లీష్

  PDF

  ఆధునిక మరియు ప్రాచీన యూద ధర్మం తాల్మూడ్ ధర్మాదేశాలకు తౌరాహ్ మరియు ఇతర పాత నిబంధనల కంటే ఎక్కువ గౌరవాన్ని ఇస్తున్నాయి. యూద ధర్మం మరియు లౌకక ఆధారాలతో ఈ వ్యాసం యూదధర్మంలో తాల్మూడ్ యొక్క కేంద్రీయ స్థానం మరియు దాని అధికారం గురించి చర్చిస్తున్నది.

పేజీ : 3 - నుండి : 1
ఫీడ్ బ్యాక్