కేటగిరీలు

 • ఇంగ్లీష్

  MP4

  45 ఏకదైవత్వ వివరణ పుస్తకం - ఎవరైతే కాలాన్ని దూషిస్తారో, వారు అల్లాహ్ ను ద్వేషించినట్లే : షేఖ్ ముహమ్మద్ బిన్ అబ్దుల్ వహాద్ రచించిన కితాబుత్తౌహీద్ అనే పుస్తకంలో నుండి ఇస్లామీయ మూలసిద్ధాంతం, తౌహీద్ ను విశ్వసించడం కోసమే అల్లాహ్ మానవులను మరియు జిన్నాతులను సృష్టించాడనే అనేక ముఖ్య విషయాలను ఈ వీడియోలో షేఖ్ ఇబ్రాహీమ్ జైదాన్ చాలా చక్కగా వివరించారు.

 • ఇంగ్లీష్

  MP4

  35 ఏకదైవత్వ వివరణ పుస్తకం - నష్టపోయే ప్రజలను వదిలి పెట్టినవాడు అల్లాహ్ నుండి రక్షణ పొందుతాడు : షేఖ్ ముహమ్మద్ బిన్ అబ్దుల్ వహాద్ రచించిన కితాబుత్తౌహీద్ అనే పుస్తకంలో నుండి ఇస్లామీయ మూలసిద్ధాంతం, తౌహీద్ ను విశ్వసించడం కోసమే అల్లాహ్ మానవులను మరియు జిన్నాతులను సృష్టించాడనే అనేక ముఖ్య విషయాలను ఈ వీడియోలో షేఖ్ ఇబ్రాహీమ్ జైదాన్ చాలా చక్కగా వివరించారు.

 • ఇంగ్లీష్

  MP4

  ఈ భాగంలో అల్లాహ్ ఎవరు అనే అత్యంత ముఖ్య విషయం వివరించబడింది. అల్లాహ్ ను గురించి తెలుసుకోవడమంటే మనం ఎవరిని ఆరాధించాలో ఆయన గురించి తెలుసుకోవడమన్న మాట. యూదులు మరియు క్రైస్తవులు ఆరాధిస్తున్న దేవుడినే ముస్లింలు కూడా ఆరాధిస్తున్నారా ? అల్లాహ్ అనే పదానికి అసలు అర్థం ఏమిటి? అల్లాహ్ చంద్ర దేవుడా ?

 • ఇంగ్లీష్

  MP4

  దైవవిశ్వాసంలో ఏకత్వం అనే ఈ ప్రసంగాన్ని షేఖ్ అబ్దుర్రహీమ్ గ్రీన్ ఇచ్చారు. దీనిలో ఆయన ఆరు బిలియన్ల ప్రపంచ జనాభాలో అధికశాతం ప్రజలు అల్లాహ్ ను ఆరాధింపబడే అర్హతలు కలిగిన ఏకైక దైవంగా విశ్వసించటం లేదనే వాస్తవం పై చర్చించారు. నిజానికి వారిలో చాలా మంది అల్లాహ్ కు భాగస్వాములను చేరుస్తారు లేదా అసలు ఆయన ఉనికినే తిరస్కరిస్తున్నారు.

 • ఇంగ్లీష్

  MP4

  ఈ ఉపన్యాసంలో సృష్టికర్త ఉనికి మరియు మన జీవిత ధ్యేయం గురించి షేఖ్ అబ్దుర్రహీమ్ గ్రీన్ చర్చించినారు. అసలు దేవుడు అంటే ఎవరు అనే నిర్వచనంపై చర్చతో ఈ ఉపన్యాసం ప్రారంభమైంది. సృష్టకర్తను విశ్వసించడం ఎందుకు వివేకమైందో పరిశీలించబడింది.

 • ఇంగ్లీష్

  MP4

  హైవే పై స్టీరింగ్ కంట్రోల్ ఒక్క సెకను కోసం కోల్పోతే చాలు, పెద్ద ప్రమాదం జరిగిపోతుంది. ఉష్ణోగ్రత కొంచెం పెరిగిపోతే చాలు బాంబులు ప్రేలిపోతాయి. ఒలెంపిక్ ఛాంపియన్లకు ప్రతి సెకను యొక్క విలువ తెలుసు, ఎందుకంటే అది వారి గెలుపు ఓటములను నిర్ణయిస్తుంది. ఈ ప్రపంచంలో ఎట్టి పరిస్థితులలోనూ అతిక్రమించకూడని కొన్ని హద్దులు ప్రతి విషయానికీ ఉన్నాయి. అయితే ఇలాంటి హద్దులు మనం జీవిస్తున్న విశ్వలోకానికి కూడా వర్తిస్తాయా ? ఈ విశ్వం ఎలాంటి నియంత్రణ లేకుండా యాదృచ్ఛికంగా సాగుతున్నదా ?

 • ఇంగ్లీష్

  DOC

  అసలు ఇస్లామీయ మూలసిద్ధాంతం - అల్లాహ్ పై విశ్వాసం, ఆయన ఆరాధన, ఆయనను కనుగొనే, గుర్తించే మార్గాలు.

 • తెలుగు

  MP4

  ఈ వీడియోలో అల్లాహ్ అంటే ఎవరు ? అనే ముఖ్య విషయం పై గుంటూర్ పట్టణంలోని సెంటర్ ఫర్ ఫైనస్ మెసేజ్ టు మాన్ కైండ్ అనే ధర్మప్రచార సంస్థకు చెందిన ప్రముఖ ఉపన్యాసకులు జనాబ్ అబ్దుల్ కరీమ్ గారు ఖుర్ఆన్ మరియు సున్నతుల ప్రామాణిక ఆధారాలతో చాలా చక్కగా వివరించారు.

 • తెలుగు

  MP4

  ఈ వీడియోలో అల్లాహ్ అంటే ఎవరు అనే ముఖ్య విషయం పై గుంటూర్ పట్టణంలోని సెంటర్ ఫర్ ఫైనస్ మెసేజ్ టు మాన్ కైండ్ అనే ధర్మప్రచార సంస్థకు చెందిన ప్రముఖ ఉపన్యాసకులు జనాబ్ అబ్దుర్రహ్మాన్ గారు ఖుర్ఆన్ మరియు సున్నతుల ప్రామాణిక ఆధారాలతో చాలా చక్కగా వివరించారు.

 • ఇంగ్లీష్

  MP4

  ప్రతి కట్టడానికి దాని నిర్మాత ఉన్నాడు. కాబట్టి కామన్ సెన్స్ మరియు లాజిక్ ద్వారా, ఈ మొత్తం సృష్టి కూడా తప్పకుండా ఒక సృష్టికర్తను కలిగి ఉండాలి. మహాద్భుత డిజైన్ లేకుండా ఈ విశాల విశ్వం మరియు అందులోని ప్రతిదీ ఏదోలా ఉనికిలోనికి రాలేదు. దీని గురించి ఖుర్ఆన్ లో అల్లాహ్ ఇలా ప్రకటిస్తున్నాడు, "నిశ్చయంగా, భూమ్యాకాశాల సృష్టిలో మరియు రాత్రింబవళ్ళు ఒకదాని వెంట మరొకటి రావడంలో పరిశీలించే వారి కోసం ఎన్నో సూచనలు ఉన్నాయి" ఖుర్ఆన్ 4:190

 • ఇంగ్లీష్

  PDF

  సత్యం సంపూర్ణం, నిరపేక్షమైనదే గానీ అసంపూర్ణం, సాపేక్షమైనది కాదనే నిజాన్ని వివిధ కాలాలు మరియు ప్రాంతాల నైతికత మరియు సదాచారాల పరిశీలనల ద్వారా నిరూపించే లాజికల్ ఆర్గుమెంటు. రెండో భాగంలో సత్యం సంపూర్ణమైనదే గానీ అసంపూర్ణమైనది లేదా సాపేక్షమైనది కాదని వివిధ కాలాలు మరియు ప్రాంతాలలోని వేర్వేరు ధర్మాల మూలసిద్ధాంతాల పరిశీలనల ద్వారా నిరూపించే లాజికల్ ఆర్గుమెంటు.

 • ఇంగ్లీష్

  PDF

  అతి సూక్ష్మవస్తువైన ఆటమ్ నుండి మొదలుకొని బిలియన్ల కొద్దీ నక్షత్రాలతో కూడిన గ్యాలెక్సీల వరకు, చంద్రుడి నుండి మొదలుకొని సూర్యకుటుంబ వ్యవస్థ వరకు ప్రతిదీ ఎంతో క్రమబద్ధంగా, ఎలాంటి లోపాలు తప్పులు లేకుండా సృష్టించబడింది. ఒక్కసారి నిశితంగా పరిశీలించండి. ఇవన్నీ సృష్టికర్త ఉన్నాడని నిరూపిస్తున్నాయి.

 • తెలుగు

  PDF

  క్లుప్తం అల్లాహ్ పై విశ్వాసం గురించి ...

 • ఉజ్బెక్
 • హంగేరీ
 • తెలుగు

  PDF

  ఆ ఋజువు అన్ని సందర్భాలలో కేవలం అల్లావైపు మాత్రమే మరలాలి అనే దానికి స్పష్టమైన ఆధారాలు : ప్రవక్తలు , వారి అనుచరులు , పుణ్యపురుషులు తదితరవారందరూ జీవితంలో వారికి ఎదురైన ప్రతి సందర్భంలో కేవలం సర్వవిశ్వాన్ని సృష్టించిన , సర్వసృష్టికర్త అయిన అల్లాహ్ వైప్ మరలాలో , కేవలం ఆయనతోనే ఎలా సహాయాన్ని అర్ధించారో వాటికి సంబందించిన ఆధారాలు దైవగ్రంధమైన ఖురాను మరియు దైవప్రవక్త ముహమ్మద్ ( స ) వారి సున్నతు ద్వారా వివరింపబడినది .

 • ఇంగ్లీష్

  MP4

  ఉపన్యాసకుడు : జాఫర్ షేఖ్ ఇద్రీస్

  ఈ వీడియోలో డాక్టర్ జాఫర్ ఇద్రీస్ సర్వలోక సృష్టికర్త అయిన మనందరి ప్రభువు ఉనికిని నిరూపించే చక్కటి నిదర్శనాలు చూపినారు.

 • ఇంగ్లీష్

  MP4

  ఉపన్యాసకుడు : జాఫర్ షేఖ్ ఇద్రీస్

  ఈ వీడియోలో డాక్టర్ జాఫర్ ఇద్రీస్ సర్వలోక సృష్టికర్త అయిన మనందరి ప్రభువు ఉనికిని నిరూపించే చక్కటి నిదర్శనాలు చూపినారు.

 • ఇంగ్లీష్

  MP4

  ఉపన్యాసకుడు : జాఫర్ షేఖ్ ఇద్రీస్

  ఈ వీడియోలో డాక్టర్ జాఫర్ ఇద్రీస్ సర్వలోక సృష్టికర్త అయిన మనందరి ప్రభువు ఉనికిని నిరూపించే చక్కటి నిదర్శనాలు చూపినారు.

 • ఇంగ్లీష్

  PDF

  సృష్టికర్తను విశ్వసించుట అనేది హేతుబద్ధమైనది మరియు ఒకవేళ అలా విశ్వసించక పోతే బుద్ధీ వివేకం లేనట్లవుతుంది. ఇస్లాం ధర్మాన్ని స్వచ్చమైన ధర్మంగా చేస్తున్న విషయమేమిటి

పేజీ : 2 - నుండి : 1
ఫీడ్ బ్యాక్