కేటగిరీలు

ఖాదియానియతుల్ అహ్మదియ్యహ్

ఇండో పాక్ దేశాలలోని ముస్లింలపై 19వ శతాబ్దంలో ఒక పెద్ద ఉపద్రవం వచ్చి పడింది. ఖాదియానియత్ అనే కొత్త ధర్మం పుట్టుకొచ్చి, ముస్లింలను కొంతవరకు అయోమయంలో పడవేసింది. అయితే ఇస్లామీయ పండితుల కృషి వలన త్వరలోనే ముస్లింలు ఈ అసత్య ధర్మం గురించి అర్థం చేసుకుని, జాగ్రత్త పడుతూ, దానిని తమ దరిదాపులకు రాకుండా దూరంగా ఉంచడం మొదలు పెట్టారు. ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం తర్వాత మరో ప్రవక్త రాడని చాలా స్పష్టంగా ఇస్లాం ధర్మంలో చెప్పబడింది. మరి, అహ్మద్ మిర్జా ఎలా ప్రవక్త కాగలడు ?

అంశాల సంఖ్య: 7

 • తెలుగు

  PDF

  డా. సయీద్ అహ్మద్ ఉమ్రీ మదనీ గారు ఈ పుస్తకంలో పరస్పరం విభేదిస్తున్న అసత్య పలుకులతో, ప్రజలను అయోమయంలో పడవేసి, తప్పుడు దారి పట్టిస్తున్న ఖాదియానియత్ గురించి ప్రామాణిక ఆధారాలతో చాలా క్షుణ్ణంగా చర్చించారు. సత్యం తెలుసుకోవాలనుకునే ప్రతి ఒక్కరు తప్పకుండా చదవ వలసిన మంచి రిసెర్చ్ పుస్తకమిది.

 • ఇంగ్లీష్

  PDF

  1- ఇస్లాం ధర్మం యొక్క అసలు బోధనలతో అహ్మదియ్యహ్ మతం ఎలా విభేదిస్తున్నది. అసలు అహ్మదియ్యహ్ మతం ఎలా ప్రారంభమైంది, ఇస్లాం ధర్మంతో అది ఎలా విభేదిస్తున్నది, అది ఎలా రెండు గ్రూపులుగా విడిపోయింది. 2- అహ్మదియ్యహ్ మతం యొక్క సిద్ధాంతాలు, అంతిమ సందేశమైన ఖుర్ఆన్, అంతిమ ప్రవక్త అయిన ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం మరియు జిహాద్ లపై వారి అభిప్రాయం. 3- అహ్మదియ్యహ్ మతం గురించిన ఈ వ్యాసం యొక్క ముగింపు మాటలు, మిర్జా గులాం అహ్మద్ యొక్క మాయలు, అహ్మదియ్యహ్ మతం గురించి ముస్లిం పండితులు ఏమంటున్నారు.

 • తెలుగు

  PDF

  అల్లామా సనావుల్లాహ్ అమృతసరీ (రహ్మతుల్లాహ్ అలైహి) గారి ఈ వ్యాసాన్ని మర్కజ్ దారుల్ బిర్ర్ విద్యార్థిని షఫీఆ అహ్మదీయా చక్కటి తెలుగులో అనువదించారు. దీనిలో మిర్జా గులామ్ అహ్మద్ ఖాదియానీ తాను ప్రవక్తనని నిరూపించుకోవడానికి చూపుకున్న కొన్ని బూటకపు నిదర్శనాలు ఆధారాలతో సహా పేర్కొనబడినాయి.

 • తెలుగు

  PDF

  అల్లామా సనావుల్లాహ్ అమృతసరీ (రహ్మతుల్లాహ్ అలైహి) గారి ఈ వ్యాసాన్ని మర్కజ్ దారుల్ బిర్ర్ విద్యార్థిని హనీఫా అహ్మదీయా చక్కటి తెలుగులో అనువదించారు. దీనిలో మిర్జా గులామ్ అహ్మద్ ఖాదియానీ స్వయంగా చేసుకున్న కొన్ని ఆత్మస్తుతి ప్రగల్భాలు ఆధారాలతో సహా పేర్కొనబడినాయి.

 • తెలుగు

  PDF

  అల్లామా సనావుల్లాహ్ అమృతసరీ (రహ్మతుల్లాహ్ అలైహి) గారి ఈ వ్యాసాన్ని మర్కజ్ దారుల్ బిర్ర్ విద్యార్థిని ఆయిషా అహ్మదీయా చక్కటి తెలుగులో అనువదించారు. దీనిలో మిర్జా గులామ్ అహ్మద్ ఖాదియానీ స్వయంగా చేసిన అనేక అసత్య పలుకులు ఆధారాలతో సహా పేర్కొనబడినాయి.

 • తెలుగు

  PDF

  అల్లామా సనావుల్లాహ్ అమృతసరీ (రహ్మతుల్లాహ్ అలైహి) గారి ఈ వ్యాసాన్ని మర్కజ్ దారుల్ బిర్ర్ విద్యార్థిని షమ్సున్నిసా అహ్మదీయా చక్కటి తెలుగులో అనువదించారు. దీనిలో మిర్జా గులామ్ అహ్మద్ ఖాదియానీ స్వయంగా చేసిన అనేక పరస్పర విరుద్ధ ప్రకటనలు ఆధారాలతో సహా పేర్కొనబడినాయి.

 • తెలుగు

  PDF

  అల్లామా సనావుల్లాహ్ అమృతసరీ (రహ్మతుల్లాహ్ అలైహి) గారి ఈ వ్యాసాన్ని మర్కజ్ దారుల్ బిర్ర్ విద్యార్థిని జబీరా అహ్మదీయా చక్కటి తెలుగులో అనువదించారు. దీనిలో మిర్జా గులామ్ అహ్మద్ ఖాదియానీ యొక్క గుణాల గురించి వివరించబడింది.

ఫీడ్ బ్యాక్