కేటగిరీలు

 • తెలుగు

  PDF

  ఇస్లామిక్ స్టడీస్ డిప్లొమా కోర్సు, విద్యాశాఖ, తెలుగు భాషా విభాగం, రబ్వహ్ ఇస్లామీయ కేంద్రం, రబ్వహ్, రియాద్. ఈ కోర్సు 5 సెమిష్టర్లలో దాదాపు రెండున్నర సంవత్సరాల లోపు పూర్తి అవుతుంది. ఒక్కో సెమిష్టరు నాలుగు నెలలు. ముస్లింలకు మరియు నవ ముస్లింలకు అవసరమైన ప్రాథమిక ఇస్లామీయ సబ్జెక్టులు ఇక్కడ ప్రామాణిక ఆధారాలతో బోధించ బడును. వీటిలో కొన్ని - బేసిక్ అరబీ భాష, ఖుర్ఆన్, అత్తౌహీద్ (ఏక దైవత్వం), అల్ ఫిఖ్ ( ఇస్లామీయ ధర్మ శాస్త్రం), అల్ హదీథ్ ( ప్రవక్త ముహమ్మద్ (స) ప్రవచనాలు), అద్దావహ్ (ఇస్లామీయ ధర్మప్రచారం), సీరహ్ (ప్రవక్త ముహమ్మద్ (స) జీవిత చరిత్ర). త్వరలో క్రొత్త సెమిష్టరు ప్రారంభం కానున్నది. కాబట్టి మీ స్నేహితులతో పాటు మీరూ తప్పకుండా ఈ కోర్సులో చేరవలెను. సీట్లు పరిమితం. తెలుగులో 1995-1415 సంవత్సరంలో మొదలు పెట్టినప్పటి నుండి, నేటి వరకు వేల సంఖ్యలో ప్రజలు ఈ కోర్సును విజయవంతంగా పూర్తి చేసారు. చాలా మంది తమ డిప్లొమా పూర్తి చేసిన తర్వాత కూడా ప్రతి శుక్రవారం సెంటరుకు వచ్చి, ఇస్లాం ధర్మంలో అవసరమయ్యే ఇమామత్ చేయడం, ఖుత్బా ప్రసంగం ఇవ్వడం వంటి ఇతర సబ్జెక్టులు నేర్చుకుంటున్నారు.

 • రష్యన్
 • తెలుగు

  ప్రతి వారం రియాద్ పట్టణంలోని రబువా ఇస్లామీయ కేంద్రంలో తెలుగు వారి కోసం 45 నిమిషముల పాటు ఈ పాఠ్యపుస్తకము బోధించబడుతున్నది. అనేక సంవత్సరాలుగా, అనేక మంది సామాన్యుల నుండి ఇంజినీర్లు, డాక్టర్లు కూడా ఈ కోర్సులో చేరి ప్రయోజనం పొందుతున్నారు. మీరు కూడా మీ ఊరిలో ఇటువంటి కోర్సును మొదలు పెట్టిన ఎడల అనేక మందికి ప్రయోజనం చేకూరును. ఇన్షా అల్లాహ్ మీకు కూడా పుణ్యం లభించును.

 • తెలుగు

  ప్రతి వారం రియాద్ పట్టణంలోని రబువా ఇస్లామీయ కేంద్రంలో తెలుగు వారి కోసం 45 నిమిషముల పాటు ఈ పాఠ్యపుస్తకము బోధించబడుతున్నది. అనేక సంవత్సరాలుగా, అనేక మంది సామాన్యుల నుండి ఇంజినీర్లు, డాక్టర్లు కూడా ఈ కోర్సులో చేరి ప్రయోజనం పొందుతున్నారు. మీరు కూడా మీ ఊరిలో ఇటువంటి కోర్సును మొదలు పెట్టిన ఎడల అనేక మందికి ప్రయోజనం చేకూరును. ఇన్షా అల్లాహ్ మీకు కూడా పుణ్యం లభించును.

 • తెలుగు

  ప్రతి వారం రియాద్ పట్టణంలోని రబువా ఇస్లామీయ కేంద్రంలో తెలుగు వారి కోసం 45 నిమిషముల పాటు ఈ పాఠ్యపుస్తకము బోధించబడుతున్నది. అనేక సంవత్సరాలుగా, అనేక మంది సామాన్యుల నుండి ఇంజినీర్లు, డాక్టర్లు కూడా ఈ కోర్సులో చేరి ప్రయోజనం పొందుతున్నారు. మీరు కూడా మీ ఊరిలో ఇటువంటి కోర్సును మొదలు పెట్టిన ఎడల అనేక మందికి ప్రయోజనం చేకూరును. ఇన్షా అల్లాహ్ మీకు కూడా పుణ్యం లభించును.

 • తెలుగు

  లా ఇలాహ ఇల్లల్లాహ్ యొక్క అసలైన అర్థం, ఆ పవిత్రసాక్ష్య వచనం యొక్క షరతులు మరియు ముహమ్మదుర్రసూలుల్లాహ్ పై మనం చూపవలసిన కనీస మర్యాదలు – బాధ్యతలు, తౌహీద్ రకాలు, ఇస్లాం నుండి బహిష్కరింపజేసే విషయాలు – వీటిపై అభ్యాసాలు అంటే ప్రాక్టీసు వర్క్ షీట్లు. అల్లాహ్ పై విశ్వాసం, దైవదూతలపై విశ్వాసం, దివ్యగ్రంథాలపై విశ్వాసం, రసూల్ (ప్రవక్త) లపై, ప్రళయదినంపై విశ్వాసం, అల్ ఖదర్ (అదృష్టదురదృష్టాల)పై విశ్వాసం గురించిన ప్రాక్టీసు పేపర్లు. అల్ షిర్క్ (దైవత్వంలో భాగస్వామ్యం), అల్ కుఫ్ర్ (సత్యతిరస్కారం), అల్ నిఫాఖ్ (కపటత్వం), అల్ బిదాఅ (అసలు ధర్మంలో లేని విషయాలు నూతనంగా కల్పించటం) – వీటిపై అభ్యాసాలు అంటే ప్రాక్టీసు వర్క్ షీట్లు. ధర్మాధర్మాలపై నడిచే తోటివారిపై తమ ఇష్టాయిష్టాలు ఎప్పుడు – ఎలా - ఏ విధంగా చూపమని ఇస్లాం ఉపదేశిస్తున్నది, ఇస్లామీయ ధర్మశాసన తీర్పు, మాజిక్, సూఫియిశమ్, ఇంకా వేరేవాటి ద్వారా వేడుకునే మరియు ప్రార్థించే సరైన పద్ధతులలో ఏవి అనుమతింపబడిని మరియు ఏవి నిషేధింపబడినవి – వీటిపై అభ్యాసాలు అంటే ప్రాక్టీసు వర్క్ షీట్లు.

 • తెలుగు

  ప్రతి వారం రియాద్ పట్టణంలోని రబువా ఇస్లామీయ కేంద్రంలో తెలుగు వారి కోసం 45 నిమిషముల పాటు ఈ పాఠ్యపుస్తకము బోధించబడుతున్నది. అనేక సంవత్సరాలుగా, అనేక మంది సామాన్యుల నుండి ఇంజినీర్లు, డాక్టర్లు కూడా ఈ కోర్సులో చేరి ప్రయోజనం పొందుతున్నారు. మీరు కూడా మీ ఊరిలో ఇటువంటి కోర్సును మొదలు పెట్టిన ఎడల అనేక మందికి ప్రయోజనం చేకూరును. ఇన్షా అల్లాహ్ మీకు కూడా పుణ్యం లభించును.

 • తెలుగు

  ప్రతి వారం రియాద్ పట్టణంలోని రబువా ఇస్లామీయ కేంద్రంలో తెలుగు వారి కోసం 45 నిమిషముల పాటు ఈ పాఠ్యపుస్తకము బోధించబడుతున్నది. అనేక సంవత్సరాలుగా, అనేక మంది సామాన్యుల నుండి ఇంజినీర్లు, డాక్టర్లు కూడా ఈ కోర్సులో చేరి ప్రయోజనం పొందుతున్నారు. మీరు కూడా మీ ఊరిలో ఇటువంటి కోర్సును మొదలు పెట్టిన ఎడల అనేక మందికి ప్రయోజనం చేకూరును. ఇన్షా అల్లాహ్ మీకు కూడా పుణ్యం లభించును.

 • తెలుగు

  రియాధ్ లో మొట్టమొదటి సారిగా తెలుగు భాషలో ఇస్లామీయ కోర్సు పాఠ్య పుస్తకం తయారు చేయబడినది. దివ్యఖుర్ఆన్ ఫౌండేషన్ మరియు తెలుగు కళాక్షేత్రం వారి కృషి, ఎనలేని శ్రమ, అనువాదకుల కృషి, పునర్విమర్శకుల శ్రమ - ఫలితమే ఈ కోర్సు పుస్తకం. ఇస్లాం అంటే ఏమిటో సామాన్యులకు కూడా అర్థం అయ్యేటట్లు తెలిపే ఒక చక్కని పాఠ్యపుస్తకం.

 • థాయిలాండ్
 • ఇంగ్లీష్

  MP4

  ఈ భాగంలో చాలా చాలా ముఖ్యమైన మరియు ఆసక్తికరమైన "ఒక ఆదర్శ ముస్లిం విద్యార్థి" అనే అంశం గురించి ఖుర్ఆన్ మరియు సున్నతుల వెలుగులో వివరంగా చర్చించారు.

 • తెలుగు

  MP3

  రియాద్ లోని రబ్వహ్ జాలియాత్ యొక్క విద్యాశాఖలో ప్రతి శుక్రవారం జరిగే ఇస్లామిక్ స్టడీస్ 3వ స్థాయిలో సీరతు పాఠం.

 • ఇంగ్లీష్

  PDF

  పరీక్షల వలన ఉపవాసాన్ని మధ్యలోనే భగ్నం చేయుట గురించి ఇస్లామీయ ధర్మాజ్ఞ ఏమిటి అనే ప్రశ్నకు షేఖ్ ముహమ్మద్ సాలెహ్ అల్ మునజ్జిద్ ఇచ్చిన జవాబు.

 • ఇంగ్లీష్

  PDF

  1- యుద్ధాలు మరియు ఆక్రమణలు కూడా బాగ్దాద్ యొక్క అక్షరాస్యత వారసత్వాన్ని చరిత్ర పుటాల్లో నుండి తుడిచి పెట్టలేవు. 2-ఖుర్ఆన్ లో అవతరించిన మొట్టమొదటి పదం - పఠించు అనే పదం - ఇస్లాంలో అక్షరాస్యత ప్రాధాన్యతను సూచించే ఉత్తమమైన ఉదాహరణ దీని కంటే మరొకటుందా. 3- ఇస్లామీయ చరిత్ర తొలికాలంలో విద్యాభ్యాసం.

 • తెలుగు

  MP4

  ఈ వీడియోలో విద్య యొక్క ప్రాముఖ్యత గురించి దారుల్ బిర్ర్ విద్యా సంస్థలో జరిగిన ఒక బహిరంగ సభలో జనాబ్ నసీరుర్రహ్మాన్ గారు చాలా చక్కగా వివరించారు. అల్లాహ్ ఆయనకు స్వర్గంలో మంచి స్థానాన్ని ప్రసాదించుగాక

ఫీడ్ బ్యాక్